De decenale verzekering: waarom is die belangrijk voor jou? naar nieuws overzicht

02 Oktober 2018

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters van kracht.

Die stelt dat alle actoren die betrokken zijn in de ruwbouwfase van een woning of flatgebouw hun burgerlijke aansprakelijkheid voor tien jaar moeten verzekeren, en dit per werf. Wanneer ze geen verzekeringsattest kunnen voorleggen, dan kan de bouw van jouw droomwoning niet starten.
De wet heeft vooral betrekking op de ruwbouwfase van een bouwproject, omdat die werken een invloed kunnen hebben op de stabiliteit en waterdichtheid van een woning. Het is belangrijk om te weten dat de wet dan ook enkel schade dekt die daarmee verbonden is. Het kan gaan om esthetische schade, immateriële schade of materiële schade tot 2500 euro.

Doordat de wet op 1 juli 2018 in werking getreden is, moeten architecten, aannemers en andere dienstverleners en studiebureaus deze decenale verzekering afsluiten voor elk project waarvan de stedenbouwkundige vergunning sinds dan afgeleverd is. Voor aannemers is de verzekering dan weer enkel verplicht bij projecten waar een tussenkomst van een architect wettelijk vereist is.

 

Verplicht verzekering afsluiten
Voor architecten was de decenale verzekering allang een must. In 2007 werd al geopperd dat het niet kon dat deze verzekering enkel door architecten afgesloten moest worden.

De wet-Peeters maakt hier dus komaf mee. De regering voorziet echter verschillende mogelijkheden voor de betrokken partijen om een decenale verzekering af te sluiten:

- per project
- per jaar
- een globale polis voor alle actoren in een ruwbouwproces


Maar er zijn natuurlijk ook heel wat partijen – denken we aan eenmanszaken – voor wie dergelijke verzekering gewoonweg te duur is. Daarom richtte de regering een tariferingsbureau op, dat de verzekeringsvoorwaarden en -premies vastlegt voor personen en bedrijven die geen verzekering vinden op de gewone markt.

Wie hier een beroep op wil doen, moet echter wel bewijs hebben dat drie verzekeringsmaatschappijen dekking geweigerd hebben.

Voordat de werken van start gaan, moet iedere partij uiteraard kunnen bewijzen dat die een verzekeringsattest heeft gekregen. Voor architecten verloopt dit via de Orde van Architecten.

Aannemers en andere dienstverleners moeten voor aanvang van de werken dan weer een verzekeringsattest aan de architect, de bouwheer en de RSZ bezorgen.

Wat betekent dat voor jou?
Maar waarom is dit nu belangrijk voor iemand die een huis wil gaan bouwen? Wel, tot voor 1 juli 2018 kon je als bouwheer niks beginnen tegen een aannemer die failliet ging. Je woning werd niet afgewerkt en je kon geen schadevergoeding eisen.

Dankzij deze wet komt daar verandering in en ben je als bouwheer tien jaar lang zeker van het recht op schadevergoeding.
Bovendien wordt dit verzekeringsattest een belangrijk document in het kader van jouw hypothecair krediet. Je moet dit attest namelijk als bewijs aan jouw kredietinstelling voorleggen, zodat ook zij weten dat iedereen die aan jouw woning werkt verzekerd is.

Mocht je je woning binnen een termijn van tien jaar willen verkopen, dan moet het verzekeringsattest overgedragen worden aan de koper van jouw woning.

Bron: Investr

Delen op

Vastgoedadvies nodig? Contacteer ons